Trajnim i stafit

wabco-training-albaniaFirma jone organizon trajnime brenda dhe jashte vendit, trainime te specializuara per njohjen dhe diagnostifikimin elektronik te sistemeve te frenimit, ABS, EBS dhe EPC me certifikate te leshuar nga WABCO, tranime per instalimin apo riparimin e sistemeve hidraulike me certificate te leshuar nga HYVA International,si dhe trainime per sistemet e takografeve dhe certifikate te leshuar nga VDO. Ne projektet ton ate ardheshme eshte edhe bashkepunimi me shkollat profesionale ne vend per te mundesuar kryerjen e praktikave mesimore te nxenesve prane servisit tone.